Polityka prywatności

INFORMACJE OGÓLNE

W ramach strony pozyskujemy informacje o użytkownikach i ich zachowaniu poprzez: dobrowolne wprowadzenie ich przez użytkownika w formularzach, zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookies, gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego oraz korzystanie z usług firm zewnętrznych.

Nasze dane rejestrowe : BDK SZANTER KONRAD

NIP : 851-246-50-83

71-220 Szczecin

Żyzna 44a/2

PLIKI COOKIES

Pliki Cookies są plikami przechowywanymi na Twoim urządzeniu, wykorzystujemy je celem umożliwienia utrzymywania sesji oraz tworzenia anonimowych statystyk z wyłączeniem możliwości identyfikacji Twojej osoby. Jeśli nie zgadzasz się na przechowywanie Plików Cookies, możesz dokonać zmiany ustawień w swojej przeglądarce internetowej.

LOGI SERWERA

Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania stroną oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać: czas nadejścia zapytania, czas wysłania odpowiedzi, nazwa stacji klienta, informacja o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP, adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link), informacje o przeglądarce użytkownika oraz informacje o adresie IP. Powyższe dane nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi nasze strony.

USŁUGI ZEWNĘTRZNE

Korzystamy z narzędzi analitycznych Google Analytics z wdrożonymi Funkcjami reklamowymi. Oznacza to, że w przygotowywanych dla nas raportach dostępne są między innymi takie dane jak lokalizacja, przedział wiekowy czy grupa zainteresowań z wyłączeniem możliwości identyfikacji Twojej osoby.

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółową Polityką Prywatności w/w usługi oraz dostępnymi narzędziami:

UDOSTĘPNIANIE DANYCH

Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych. Operator może mieć obowiązek udzielania zebranych informacji upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby.

POLITYKA PRYWATNOŚCI I PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH GOŚCI OŚRODKA
  Administratorem danych osobowych Gości ośrodka jest firma Zatoka Słońca z siedzibą w Mielnie przy ulicy Okrężnej 31 zwanych dalej zarządcą .
 2. CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH GOŚCI OŚRODKA
  Celem, dla których Zarządca przetwarza dane osobowe jest zawarcie i realizacja umowy o świadczenie usług hotelarskich. Ponadto, celem przetwarzania danych osobowych przez Zarządcę jest:
  1. dochodzenie przez Zarządcę roszczeń w związku z poniesioną przez niego szkodą wyrządzoną przez Gościa lub obrona przed roszczeniami Gościa w stosunku do Zarządcy,
  2. udokumentowanie wykonania usługi dla celów podatkowych,
  3. zapewnienie najwyższej jakości usług dla Gości ośrodka.
 3. PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
  1. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Gościa, pozyskanych przez Zarządcę jest umowa o świadczenie usług hotelarskich.
  2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Gościa wykorzystywanych w celach marketingowych jest zgoda Gościa. Zarządca informuje, że zgoda może zostać w każdym momencie wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na ważność przetwarzania, które miało miejsce przed cofnięciem zgody.
  3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Gościa przez monitoring jest ochrona jego żywotnych interesów oraz ochrona żywotnych interesów innych osób fizycznych, jak również usprawiedliwiony cel Zarządcy.
  4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Gościa dla zapewnienia najwyższej jakości usług dla Gości ośrodka jest usprawiedliwiony cel Zarządcy.
 4. PODMIOTY, KTÓRYM MOGĄ ZOSTAĆ PRZEKAZANE DANE OSOBOWE
  Zarządca przekazuje dane osobowe następującym kategoriom podmiotów:
  1. firmom świadczącym usługi wsparcia IT ośrodka oraz dostarczającym oprogramowanie informatyczne,
  2. firmom księgowym świadczącym usługi obsługi księgowej,
  3. firmom (kancelariom) prawniczym świadczącym usługi doradztwa prawnego i zastępstwa procesowego.
 5. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH Dane osobowe:
  1. pozyskane w związku z zawartą umową o świadczenie usług hotelarskich będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń podatkowych lub roszczeń cywilnoprawnych Zarządcy lub Gościa, w zależności które z tych zdarzeń nastąpi później,
  2. pozyskane na podstawie zgody w celach marketingowych będą przetwarzane przez okres ważności zgody na cele marketingowe
 6. PRAWA GOŚCIA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH
  Każdy Gość ma prawo dostępu do danych osobowych ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Ponadto, każdy Gość ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Dostęp do danych możliwy jest w siedzibie Zarządcy. Ponadto, Zarządca udostępnia adres info@zatokaslonca.pl za pomocą którego można kontaktować się w sprawie danych osobowych.
 7. MOŻLIWOŚĆ WNIESIENIA SKARGI W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH
  Każdy Gość ma prawo wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 00-193 Warszawa.
 8. WYMÓG PODANIA DANYCH OSOBOWYCH
  Podanie danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, adresu email, w przypadku rezerwacji internetowych, numeru kontaktowego telefonu, wieku dziecka, w przypadku pobytu w obiekcie z dzieckiem oraz numeru rejestracyjnego pojazdu, w przypadku parkowania na terenie obiektu jest wymogiem zawarcia umowy o usługi hotelarskie. Brak podania danych osobowych uniemożliwi Zarządcy zawarcie umowy o usługi hotelarskie.